LLUITA CONTRA EL FRAU EN LA UMH

La Universitat Miguel Hernández d’Elx, com a beneficiària de Fons Europeus obri en finestra nova, està compromesa a desenvolupar una tolerància zero enfront del frau. El compromís contra el frau establit per la Comissió Europea obri en finestra nova nova indica el següent:

  • Tots els actors intervinents en la gestió dels Fons Europeus, entre ells els beneficiaris de les ajudes, han de comprometre’s a una tolerància zero enfront del frau. En el document EGESIF 14-0021-00 (“Avaluació del risc de frau i mesures efectives i proporcionades contra el frau”) abre en ventana nueva s’explica l’eina d’autoavaluació del risc de frau proposada per la CE, juntament amb instruccions detallades, per a avaluar l’impacte i la probabilitat que els riscos de frau comú ocórreguen.
  • Tots els beneficiaris han de tindre una política de lluita contra el frau, a través de la que comuniquen la seua voluntat de lluitar contra el frau, amb l’objectiu de desenvolupar d’una cultura contra el frau (Codi de Conducta; Declaració Institucional), donant visibilitat a la lluita contra el frau i establint canals de denúncies per a sospites contra el frau (bústies de denúncies).
  • La cooperació amb la resta d’actors implicats en la lluita contra el frau es fa totalment necessària.

Per això, la Universitat Miguel Hernández d’Elx posa els següents instruments a disposició per a la lluita contra el frau: